Podklady k newsletteru

 • zasílání podkladů min 7 dní předem, ideálně dříve 
 • v případě dodání po termínu
  si redakce vyhrazuje právo zveřejnit podklady v následujícím NWSL 
 • pozice příspěvků určuje redakce (dle termínu dodání podkladů)
 • NWSL jsou v layoutu CDT,
  nejsou tedy zasílány k odsouhlasení
 • krátký text umístěný v NWSL
 • nadpis max90 znaků
 • text max. 500 znaků s mezerami
 • 1-3 fotografie formát jpg do 1MB každá