CZECH DECO TEAM AKCE
Top novinka Czech Deco teamu

Petr Veselý

6. března 2015

Narozen 14. 10. 1953 v Brně
Žije v Brně

Studia
1973 – 1979 Akademie výtvarných umění v Praze, speciální  ateliér
            krajinářského a figurálního malířství prof. Jana Smetany
1969 – 1973 Střední umělecko-průmyslová škola v Brně, obor malba, 
            prof. Coufal

Pedagogické působení
1981 – 1989 Katedra výtv. vých. PF UJEP v Brně – externí učitel
1989 – 1992 Katedra výtv. vých. PF MU v Brně – odb. asistent
1992 – 1995 FaVU VUT v Brně, ateliér malířství – odb. asistent
1993 – habilitace na docenta pro obor malba
od roku 1995 vedoucí oboru Malířství na SŠUD (dříve SŠUŘ) v Brně
2002 – 2007 vedoucí ateliéru Malířství I na FaVU VUT v Brně

od roku 1986 člen Tovaryšstva malířského (Kokolia, Kvíčala, Steklík)
1990 – cca 1999 člen TT klubu v Brně
od roku 1996 člen Umělecké besedy

2009 – Cena města Brna za oblast výtvarného umění

Samostatné výstavy (výběr)

2014 Brno, Knihkupectví Academia, Básníci před mikrofonem (fotografie)
          Terezín, Památník, Dveře se zábradlím
2013 Brno, Galerie Aspekt, Chodba v sobotu (zahájení Richard Drury, katalog – text P. V.)
         Praha, Galerie Petr Novotný, Několik obrazů
         Brno, Muzeum Leoše Janáčka, Samomluvy 2 (s Marií Kapounovou-Veselou
         Liberec, Galerie U Rytíře, Dveře, stůl, stín
2012 Kováry, Kaple sv. Isidora, Samomluvy (s Marií Kapounovou)
         Hradec Králové, Galerie AMB, Dveře (zahájení Zbyněk Sedláček)
2011 Brno, Wannieck gallery, NIC (objekty z let 1988 – 96) (zahájení, text v ateliéru Alena 
          Pomajzlová)
2009 Praha, Topičův salon, Dílem průřez  (zahájení Marek Pokorný)
2008 Brno, Dům umění města Brna – Dům pánů z Kunštátu. P. V. 
          Karlovy Vary, Dveře (zahájení Zbyněk Sedláček)
          Zlín, Krajská galerie výtvarného umění 
2007 Praha, Galerie Vernon, Stropy 
          Kuřim, Galerie ad astra
2006 Šumperk, Galerie Jiřího Jílka, Pokoje
2005 Brno, Galerie Ars, vŠEDnĚ
         Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění, Pokoje
2003 Kuřim, Galerie ad astra, Kolem věcí, věci kolem
2000 Praha, Knihkupectví Paseka
          Brno, Nakladatelství Vetus via, Pokoje
1999 České Budějovice, Dům umění, Začátek roku 
1998 Olomouc, Galerie Caesar, (obrazy a kresby)
         Brno, Galerie Aspekt, Po prázdninách (obrazy a frotáže)
1997 Klatovy, Galerie U bílého jednorožce, Kresby, objekty
1994 Sovinec, kostel, (kresby a objekty)
1993 Brno, Dům umění, Galerie J. Krále, (kresby a objekty)
1992 Bratislava, Galerie Bohemia – České kulturní středisko,
1990 Olomouc, Galerie hudby, Kresby, obrazy, drobné objekty
1989 Brno, Čs. spisovatel, Kresby, obrazy, objekty
         Opava, Galerie, Kresby (s Janem Steklíkem)
1985 Kunštát, Halasův Kunštát, Kresby (s V. Reichmannem)
1981 Brno, Galerie mladých, Obrazy

Kolektivní výstavy (výběr)

2014 Mikulov, Mikulovské výtvarné sympozium „Dílna“
         Brno, Galerie ARS, Příležitost
         Kroměříž, Trasy a schránky
         Pardubice, Galerie FONS, O myších
         Brno, Galerie Putna, Včelou – a mlíkem
         Brno, Galerie Černá linka, PF MU, Schránky
         Ostrava, Zářivý krystal, Průniky, střety, přesahy, Bohumil Kubišta a české umění 
         1905- 2013
         Dolní Kounice (klášter, synagoga), Zpřítomnění VIII – „Uvízlé věci“, k 90. výročí 
         vzniku ŠUŘ  (kurátor, zvuková instalace)
         Brno, Galerie ARS, vánoce 2014
         Ostrava, Gong, Kdo na moje místo (katalog, kurátor Marek Pokorný, Zbyněk    
                                   Baladrán)
2013 Brno, Muzeum města Brna, Špilberk, zastoupení v nové stálé expozici
         Zlín, Krajská galerie, zastoupení v nové stálé expozici
         Litva, Collection Moravia, putovní výstava
         Brno, Café Steiner, Čmáranice
2012 Dolní Kounice, Zpřítomnění VII
         Praha, Topičův salón, Poezie prostoru, prostor poezie.
2011 Praha, Národní technická knihovna,  PBBK 
2010 Brno, Muzeum města Brna, Brněnská osmdesátá
         Brno, Wannieck gallery, 1984 – 95, Česká malba generace 80. let
         Praha, Národní technická knihovna, Rovnoběžky a průsečíky
         Brno, Moravské muzeum, Památník L. Janáčka, Druhotvary 2
         Dolní Kounice, Klášter Rosa coeli, Zpřítomnění VI
2008 Zlín, Nový Zlínský salón
2007 Brno, Wannieck gallery, Česká malba, Sbírka Richarda Adama 
          Bonn, Kunstlerforum, TT-Klub (katalog) 
2006 Brno, Wannieck gallery, Česká malba 1985 – 2005
2005 Litoměřice, Severočeská gal. výtv. umění, Parafráze (katalog, kurátor Eva Petrová)
2003 Praha, Městská knihovna, Umělecká beseda (katalog)
2000 Hluboká n/Vltavou, AJG, Současná minulost, (katalog)
          Roudnice  n/Labem, Galerie mod. umění, alfa 2000 omega
1999 Berlín, České kult. centrum, Tetraeder, s Vl. Kokoliou,
          P. Kvíčalou a J. Sobotkou
1998 Brno, Mor. galerie, Tichý život věcí
         Vlkov, Galerie Sýpka, Veřeje
1997 Plasy, klášter, O počátku 
         Brno, Dům umění, HI-TECH/UMĚNÍ
1996 Praha, Dům U kamenného zvonu, Ticho pro dvanáct hlasů
         Roudnice, Novozákonní motivy v Českém výtv. umění (katalog)
1995 Litoměřice, Galerie výtv. umění, Umění frotáže (katalog)
         Valtice, Jízdárna zámku, Velký formát (sympozium)
         Roudnice n/L, Starý zákon v umění (katalog)
         Praha, Mánes, Umělecká beseda 95 (katalog)
1994 Praha, Galerie VŠUP, Druhá Sýpka (s Vl. Kokoliou, L. Novákem,
          W. Reiterem)
         Brno, Galerie U dobrého pastýře, Tovaryšstvo malířské
1993 Praha, Mánes, Tvary tónů (pohlednice)
         Praha, Jízdárna Pražského hradu, Přírůstky Národní galerie,
         Bratislava, Písmo v obraze (katalog, text Jiří Valoch)
         Klatovy, Galerie u bílého jednorožce, Šedá cihla 3 (katalog)
         Hamburg, ART HAMBURG 93 (Galerie Pohlhammer)
         Brno, Moravská galerie (Místodrž. palác), Princip serie (katalog)
         Nitra, Dvojstup (ART IN) (katalog)
         Vilnius, Litva, Bílé zboží
1992 Wiesbaden, SRN, Znak a svědectví (katalog)
         Münster, SRN, Znak a svědectví
        Sevilla, Španělsko, Světlo a duch (v rámci čs. účasti na světové výstavě EXPO 92)(kurátor   
         Petr Nedoma)
1991 Brno, Dům umění, Mezi křikem a meditací
        Praha, Emauzy, Hořící keř (kurátor Petr Nedoma)
        Vlkov, Galerie Sýpka, Nahroubeno – jaro 1991
        Kolín, Téma Stalker
        Mnichov, SRN, Znak a svědectví
199O Praha, Galerie mladých – U Řečických, Brněnský okruh
         Praha, Palác kultury, Nové cesty kresby a grafiky
         Brno, Moravská galerie – Místodržitelský palác, Současná
         česká kresba
         Brighton, Anglie
         Poitiers, Francie, Osm Čechů
         Bonn, SRN, Otevřený dialog
1989 Brno, Dům pánů z Kunštátu, Jemelka, Mühlbauer, Hůla, Veselý
         Praha, Holešovická tržnice, Malba a plastika mladých, Mladí ve při (pohlednice)
         Praha, "14", Lidový dům (katalog)
        Sovinec, Con amore
        Lyon, Francie, Moravští umělci
1988 Praha, Městská knihovna, Z nových zisků Národní galerie
        Brno, 12 na Pellicové
        Poznaň, Polsko, Plenér
        Plovdiv, Bulharsko
1986 Nishinomiya, Japonsko, Galerie AU, Gallery H Circle
1985 Rennes, Francie, Brněnští malíři
         Osvětim, Polsko, Výstava plakátů
1984 Brno, Nová radnice, Křížová chodba
         Kostelec nad Č. lesy, Galerie H, Velká kresba
1983 Brno, Křížová chodba Nové radnice, 2O mladých absolventů AVU
198O Brno, Dům pánů z Kunštátu, Současná česká kresba
1979 Šumperk, Vlastivědné muzeum, Mladí umělci Jeseníkům

Zastoupení ve sbírkách

Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Muzeum města Brna,
Galerie Klatovy-Klenová, Richard Adam Gallery Brno, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Východočeská galerie v Pardubicích, Galerie Hodonín, Ministerstvo kultury, Galerie Litoměřice, Galerie H v Kostelci n/Č. lesy, Galerie moderního umění v Roudnici, Severočeská  galerie  v  Liberci,  Galerie  AU  (Japonsko), Česká pojišťovna, Internacional Museum Vancouver, Galerie Olave v Lyonu, Muzeum v Bánské Bystrici, v soukromých sbírkách v České republice, ve Francii, v Anglii, v Rakousku a v Německu.

KONTAKT

www.petr-vesely.cz
p.e.vesely@seznam.cz

 

DALŠÍ DOPORUČENÉ ČLÁNKY

 • Koohsar 252, provincie Alborz, Írán,

  Studio Davazdah: Na venkově v íránské provincii Alborz je navržena a postavena třípatrová vila o rozloze 600 m² pro mladý…

  Koohsar 252, Alborz Province, Iran by Studio Davazdah, villa
 • Laurel Grove, Melbourne, Victoria, Austrálie

  Kirsten Johnstone Architecture: V tomto nově postaveném domě v Blackburnu jsou hrdiny designu pálená hlína, beton a dřevo. Pozemek představoval…

  Kirsten Johnstone Architecture: nově postavený dům
 • Řízené větrání vás při plánování

  Se stále aktivnějším prosazováním energeticky úsporných řešení v rámci evropské legislativy roste povědomí o řízeném větrání jako o významném zdroji…

 • Koupelnám vládne kov v sexy

  Trend kovu a černé barvy doplňků v roce 2024 trvá. Společnost TECE nabízí v tomto stylovém provedení sprchové žlaby a…

  TECE_koupelny_koupelna_cerna_barva_doplnky_elementy_ovladaci_tlacitko_toalety_WC_splachovani_zachod_premium_premiovy_destign_styl_TOP
 • Yiyun – Hotel Bishan od

  Projektu, který se nachází v srdci vesnice s bohatou historií a kulturou, dominují tradiční obytné domy ve stylu Anhui, které…

  Yiyun · Bishan Hotel by y.ad studio
 • Akustické dveře do skrytých zárubní

  ECLISSE nově rozšířilo svůj sortiment o otočné akustické dveře do skrytých zárubní. Zárubně, které jsou zcela integrované do jedné roviny…

  Eclisse
 • 5 správných tipů k rekonstrukci koupelny

  Jak na úspěšnou rekonstrukci koupelny? Použitím správných produktů a plánovacího softwaru ušetříte čas, náklady i nervy všech zúčastněných.

  TECE tlačítka
 • Nový trend ve světě nadzemních

  V posledních letech se v oblasti soukromých bazénů mění nejen prostorové možnosti pro jejich instalaci, ale také očekávání uživatelů. Tradiční plavecká funkce…

  nadzemní bazén baspa
 • Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.