CZECH DECO TEAM AKCE
Top novinka Czech Deco teamu

Vltavská filharmonie od BIG – Bjarke Ingels Group

Koncertní hala Vltavské filharmonie je jedním z nejočekávanějších architektonických projektů v Praze, který bude dokončen v příštích desetiletích. Hlavní město Praha ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) vyhlásilo na konci srpna 2021 mezinárodní architektonickou soutěž na návrh nového koncertního sálu, který by splňoval světové standardy. V květnu 2022 byl vybrán vítěz - dánské studio BIG - Bjarke Ingels Group. Ti následně vítězný návrh rozpracovali do podrobné architektonické studie, kterou si nyní můžete prohlédnout.

Vltavská filharmonie Praha architekt
CZECH DECO TEAM logo
24. ledna 2024
1

Návrh architektonické studie utváří budovu Vltavské filharmonie jako meandrující cestu z břehu řeky na střešní terasu. Nový eskalátor napomáhá proudění návštěvníků dovnitř i ven, nově přidaný masiv zeleně ponechává prostor pro náměstí a komunitní akce a budova interaguje se svým okolím úpravou podjezdu viaduktu v její těsné blízkosti.

Srdcem Vltavské filharmonie budou její sály s vlastním zázemím a veřejná prostranství, ale neméně důležitou roli bude mít i Kreativní centrum - jeho centrem se stane hudební knihovna. V budově bude sídlit Česká filharmonie, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a hudební oddělení Městské knihovny v Praze. Architektonická studie zohledňuje také participaci s veřejností, konkrétně s obyvateli Prahy 7, místními komunitními aktéry, a také diskuse s odborníky na akustiku, dopravu a zeleň.

"Vltavská filharmonie je komponována jako meandrující cesta od břehu řeky ke střeše. Veřejné toky a belvederová náměstí spojují městský život Prahy s hudbou uvnitř. Její sály jsou formovány pro pohled, vyladěny pro zvuk a orchestrovány pro funkčnost a propojení. Z této rytmické struktury vystupuje symfonie kolonád a balkonů jako platformy pro veřejný život. Nová filharmonie, která je expresivní a zároveň pragmatická, se stane klíčovou dominantou Prahy. Od řeky po střechu," říká Bjarke Ingels.

Vltavská filharmonie Praha architekt

Veřejný prostor

Sál filharmonie se nachází v severovýchodním rohu areálu, což umožňuje vytvoření velkého městského náměstí, na které je orientováno veřejné foyer.

Prostory kolem budovy mají jedinečný charakter: náměstí, společná ulice, viadukt a nábřeží.

Čtyři strany filharmonie umožňují přístup k budově a pohyb do okolních čtvrtí. Každá strana má jedinečný charakter a směřuje střídavě k náměstí, sdílené ulici, viaduktu a nábřeží. Budova byla uspořádána diagonálně, aby se veřejné prostory foyeru vyrovnaly s náměstím na západě a řekou na jihu a nabídly výhled na historické centrum Prahy.

Integrace vegetace a krajiny

Rostliny hrají klíčovou roli při zprostředkování konceptuálního příběhu projektu a odrážejí materialitu inspirovanou vegetací podél Vltavy - od Šumavy až po současnou Prahu. Cílem návrhu výsadby je vyprávět příběhy řeky a města. Ve spojení s klíčovými pražskými městskými výsadbami budou vybrané druhy napodobovat lesní biotopy, přičemž kultivary budou podle potřeby přizpůsobeny městským podmínkám. Výsadba se napojí na stávající zelené plochy, aby se zlepšila biodiverzita a zelené koridory ve městě. Výsadba stromů poskytne stinné koruny, kde se mohou lidé v létě scházet k odpočinku.

Vltavská filharmonie Praha architekt

Funkční uspořádání

Prostory Vltavské filharmonie mají kompaktní uspořádání pro maximální efektivitu, snadný přístup a orientaci.

Srdcem budovy je Hlavní sál, který se nachází ve středu budovy s přilehlým foyer, s výhledem na historické centrum Prahy. Vedle něj se nachází Komorní sál s výhledem na nábřeží a Víceúčelový sál s výhledem na město.

Sály jsou obklopeny řadou prostor určených pro rezidenční orchestry, administrativu, management a catering a Kreativním centrem, které dohromady tvoří efektivní uspořádání budovy.

Hlavní foyer

Veřejné foyer sousedí s náměstím a je navrženo jako multifunkční prostor. V centrální části se nachází kavárna, obchod a výstavní prostor. Nachází se vedle vstupu do metra a je propojena eskalátory s veřejnou střechou.

Zvlněná funkční skleněná stěna oslavuje bohaté dědictví českého sklářství. Tekutá geometrie se inspiruje řekou Vltavou a při pohybu budovou vytváří výhledy na řeku.

Kreativní centrum

Creative Hub - kreativní centrum, jedinečný prostor svého druhu ve střední Evropě, provozovaný Městskou knihovnou v Praze, je centrem pro hudební vzdělávání, zkoušení a vystupování. Aspiruje na specializovaný prostor, kde se mohou různé generace zabývat hudbou nad rámec tradiční hudební školy nebo koncertního sálu. Je platformou pro smysluplnou interakci mezi veřejností, zkušenými hudebníky a začínajícími talenty, tavicím kotlem pro rozmanité hudební zkušenosti. Hub zve veřejnost k tvorbě, hraní nebo nahrávání a stává se pražským "hudebním obývákem".

Vltavská filharmonie Praha architekt

Sály pro vystoupení

Hlavní sál je navržen jako propojené terasy, které umožňují vizuální a fyzické propojení všech 1800 míst. Tento princip vytváří jednotu a zároveň dosahuje intimního zážitku z koncertu.

Komorní sál je umístěn o patro výše než ostatní sály, což umožňuje lepší přístupnost z foyer. Tento malý komorní sál je určen pro menší koncerty a poskytuje flexibilitu pro jiné akce.

Víceúčelový sál je navržen jako black box s maximální flexibilitou. Výškové uspořádání umožňuje různé konfigurace sedadel a jeviště. Celý sál lze otevřít směrem do foyer. Dva balkony jsou propojeny dvojicí schodišť umístěných na každé straně.

Zkušebna orchestru je navržena jako pohodlný prostor pro každodenní cvičení. Místnost je dimenzována tak, aby se do ní vešly přesně plné jevištní rozměry a konstrukce jako do hlavního sálu.

Vltavská filharmonie Praha architekt

Fasáda a střecha

Štíhlé sloupy podpírají střešní terasu, dřevěné stropy poskytují stín a úkryt. Fasáda z panelů různých velikostí se přizpůsobuje morfologii střechy. Skleněná fasáda slouží jako vnější plášť i akustický prvek.

Žula odkazuje na tradiční pražskou dlažbu. Jednotlivé terasy jsou propojeny společnou cestou vedoucí až na samý vrchol budovy. Místo pro trávení času, vnímání městské hudby a výhled na řeku a město.

Pohodlná schodiště na střechách navazují na vstupy do budovy prostřednictvím jednotlivých podest. Cesty na terasách jsou lemovány kamennými a zelenými prvky, které překlenují výškové rozdíly budovy, vnášejí dynamiku a vytvářejí vizuálně obohacující zážitek.

Budoucnost

Filharmonie Vltava se stane hlavním iniciátorem a akcelerátorem rozvoje zanedbaného území Bubny-Zátory. V následujících letech je třeba vybrat zhotovitele a dokončit projektovou dokumentaci pro stavební povolení: tato etapa potrvá zhruba čtyři roky a zapojí se do ní stovky odborníků z celého světa. Stavba by měla být zahájena v roce 2027 a s otevřením Filharmonie Vltava se počítá v roce 2032.

Další informace

Prezentace Bjarkeho Ingelse v pražském CAMPu zahájila výstavu architektonické studie Filharmonie Vltava, která potrvá do 18. února 2024.

Vltavská filharmonie Praha architekt

Vltavská filharmonie Praha architekt

Vltavská filharmonie Praha architekt

Vltavská filharmonie Praha architekt

Vltavská filharmonie Praha architekt

Vltavská filharmonie Praha architekt

Vltavská filharmonie Praha architekt

Vltavská filharmonie Praha architekt

Vltavská filharmonie Praha architekt

Vltavská filharmonie Praha architekt

Vltavská filharmonie Praha architekt

Vltavská filharmonie Praha architekt

Vltavská filharmonie Praha architekt

O studiu/autorovi BIG - Bjarke Ingels Group

BIG-Bjarke Ingels Group je skupina architektů, designérů, urbanistů, krajinářů, interiérových a produktových designérů, výzkumníků a vynálezců se sídlem v Kodani, New Yorku, Londýně, Barceloně, Šen-čenu, Los Angeles a Oslu. Pod vedením Bjarkeho Ingelse se studio v současnosti podílí na projektech v Evropě, Americe, Asii a na Blízkém východě. Architektura BIG vzniká na základě pečlivé analýzy toho, jak se současný život neustále vyvíjí a mění. BIG věří, že když se architekti trefí do úrodného přesahu mezi pragmatičností a utopií, mohou najít svobodu, jak změnit povrch naší planety, aby lépe vyhovoval současným formám života.

Bjarke Ingels

Bjarke Ingels založil BIG - Bjarke Ingels Group v roce 2005 poté, co v roce 2001 spoluzaložil PLOT Architects a pracoval v OMA v Rotterdamu. Bjarke definuje architekturu jako umění a vědu, která zajišťuje, aby naše města a budovy odpovídaly způsobu, jakým chceme žít. Díky pečlivé analýze místní kultury a klimatu, neustále se měnících vzorců současného života a přílivů a odlivů globální ekonomiky Bjarke věří v myšlenku návrhu založeného na informacích, která je hnací silou jeho tvůrčího procesu. Bjarke, který byl v roce 2016 časopisem Time jmenován jedním ze 100 nejvlivnějších lidí světa, navrhl a realizoval oceněné stavby po celém světě.

V roce 2019 byl Bjarke jmenován rytířem francouzského Řádu umění a literatury a v roce 2018 rytířským křížem řádu Dannebrog. V roce 2021 byl vybrán jako ambasador Nového evropského Bauhausu EU. V roce 2020 byl jmenován čestným členem AIA, v roce 2015 RIBA a v roce 2014 RAIC. Deník Wall Street Journal ocenil Bjarkeho jako inovátora roku 2011, ve stejném roce obdržel cenu dánského korunního prince za kulturu. Bjarke byl také oceněn Zlatým lvem na Benátském bienále v roce 2004 a cenou ULI Award for Excellence v roce 2009. Vedle své architektonické praxe Bjarke vyučoval na Harvardově univerzitě, Yaleově univerzitě, Kolumbijské univerzitě a Riceově univerzitě a je čestným profesorem na Královské akademii umění, Škole architektury v Kodani. Často vystupuje na veřejnosti a stále pořádá přednášky na místech, jako jsou TED, WIRED, AMCHAM, Downing Street 10, Světové ekonomické fórum a mnoho dalších.

O projektu

Název projektu: Filharmonie Vltava
Architektonická kancelář: BIG - Bjarke Ingels Group
Umístění: Praha, Česká republika
Hlavní architekt: Bjarke Ingels
Rok návrhu: 2022
Rok dokončení: 2032
Spolupracovníci: Mgr: Architektura: BIG - Bjarke Ingels Group, www.big.dk Krajinářská architektura: BIG - Bjarke Ingels Group. Stavební a MEP inženýrství: Buro Happold. Akustika hal: Nagata Acoustics. Akustický a jevištní design sálů: Divadelní projekty. Konzultant pro fasády: Front. Mobilita: Systematica. Osvětlení: Systematica: S&M Lighting. Místní partner: AFRY CZ. Místní krajinářská architektura: AFRY: Místní architekt: Sdružení Sendler - Radilová / Ateliér krajinářské architektury. Dopravní inženýrství: Ateliér DUA. Místní stavební inženýrství: NĚMEC POLÁK. Požárně bezpečnostní inženýrství: Ampeng. Projektování gastronomických technologií: Viewegh Gastro Team. Návrh vybavení tunelů a veřejného osvětlení: Almapro. Design mostů: TOP CON SERVIS. Návrh protipovodňové ochrany: AQUATIS. Projektování metra a OSM: METROPROJEKT Praha. Návrh inženýrských sítí: INGUTIS. Veřejné sítě VN a NN Design: VOLTCOM. Návrh ICT sítí: Avalon. Projektování vodovodních a kanalizačních sítí: Šetelík Oliva. Návrh organizace výstavby: POV projekt
Vizualizace: BIG - Bjarke Ingels Group
Klient: Hlavní město Praha, zastoupené Odborem správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy
Stav: V realizaci

Ve spolupráci s Naser Nader Ibrahim, Amazing Architectures [online] @2024. Dostupné z https://amazingarchitecture.com/visualization/vltava-philharmonic-hall-by-big-bjarke-ingels-group

DALŠÍ DOPORUČENÉ ČLÁNKY

 • Koohsar 252, provincie Alborz, Írán,

  Studio Davazdah: Na venkově v íránské provincii Alborz je navržena a postavena třípatrová vila o rozloze 600 m² pro mladý…

  Koohsar 252, Alborz Province, Iran by Studio Davazdah, villa
 • Laurel Grove, Melbourne, Victoria, Austrálie

  Kirsten Johnstone Architecture: V tomto nově postaveném domě v Blackburnu jsou hrdiny designu pálená hlína, beton a dřevo. Pozemek představoval…

  Kirsten Johnstone Architecture: nově postavený dům
 • Řízené větrání vás při plánování

  Se stále aktivnějším prosazováním energeticky úsporných řešení v rámci evropské legislativy roste povědomí o řízeném větrání jako o významném zdroji…

 • Koupelnám vládne kov v sexy

  Trend kovu a černé barvy doplňků v roce 2024 trvá. Společnost TECE nabízí v tomto stylovém provedení sprchové žlaby a…

  TECE_koupelny_koupelna_cerna_barva_doplnky_elementy_ovladaci_tlacitko_toalety_WC_splachovani_zachod_premium_premiovy_destign_styl_TOP
 • Yiyun – Hotel Bishan od

  Projektu, který se nachází v srdci vesnice s bohatou historií a kulturou, dominují tradiční obytné domy ve stylu Anhui, které…

  Yiyun · Bishan Hotel by y.ad studio
 • Akustické dveře do skrytých zárubní

  ECLISSE nově rozšířilo svůj sortiment o otočné akustické dveře do skrytých zárubní. Zárubně, které jsou zcela integrované do jedné roviny…

  Eclisse
 • 5 správných tipů k rekonstrukci koupelny

  Jak na úspěšnou rekonstrukci koupelny? Použitím správných produktů a plánovacího softwaru ušetříte čas, náklady i nervy všech zúčastněných.

  TECE tlačítka
 • Nový trend ve světě nadzemních

  V posledních letech se v oblasti soukromých bazénů mění nejen prostorové možnosti pro jejich instalaci, ale také očekávání uživatelů. Tradiční plavecká funkce…

  nadzemní bazén baspa
 • Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.